Bize Ulaşın

3.6 (72%) 10 votes

1-Basın Kartı Nedir? Kimlere Verilir ?

Basın kartı, yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, yabancı basın- yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve Basın Kartı Yönetmeliğinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline, gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmî nitelikte bir kimlik belgesidir.

başbakanlık basın kartı


2-Basın Kartının Avantajları Nelerdir?

Basın Kartı sahibi olmak bir hayli zor olsa da, bu hakkın kazanılması ardından bazı avantajlara sahip olabilmektedir. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Devlet tarafından tanınmış resmi bir gazeteci olmak.
 • Devlet protokolü ile ilgili haberleri takip edebilme.
 • Uluslararası haberleri takip edebilme özgürlüğü.
 • Sürekli basın kartı alabilme hakkı. (Basın kartı sahipleri 6 ay bir basın yayın kuruluşunda çalışmadıkları takdirde kartlarını iade ederler. Sürekli basın kartlarında ise çalışma süresi şartı yoktur. Ancak belirli bir süre boyunca basın kartı sahibi olmanız gerekir.)
 • Belediye, köy,özel idare vb kuruluşların ulaşım hizmetlerinden bedelsiz faydalanabilme.
 • Kamuya ait müze, stadyum, galeri ve sergilere bedelsiz girebilme.
 • Kanunca veya idarece gizliliği şartı konulmayan toplantılara dahil olabilme hakkı.
 • Resmi törenlerde mesleki kolaylılık sağlayan avantajlara sahip olmak.
 • Kartın ibrazı durumunda PTT Genel Müdürlüğü işlemlerinde kolaylık.
 • Kartın ibrazı durumunda TCDD hizmetlerinden indirimli faydalanabilmek.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek basın trafik kartına sahip olabilme. Bu trafik kartı vasıtasıyla bazı geçiş üstünlüklerine ve park etme ve duraklama ayrıcalıklarına sahip olmak.
 • Silah ruhsatı alımında sağlanacak kolaylıklardan faydalanmak.
 • 5510 sayılı kanun gereğince hizmet süresi zammından faydalanmak.
 • Hizmet damgalı pasaport uygulamasından faydalanmak.
 • BYEGM’nin son çalışmaları ardından ise bazı özel kuruluşlarda da basın kartı indirimleri hakkı elde edilmiştir.

3-Basın kartı başvurusu yapacak meslek çalışanlarında aranan özellikler;

 • Kanunen reşit olmak. (18 yaşını bitirmiş olmak)
 • Gerekli eğitime sahip olmak (En az lise veya dengi okullarından mezun olmak)
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
 • Basın Kartı Yönetmeliği’nde belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak
 • 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak. (Kurum sahipleri ve yönetim kurulu başkanları başvuruları hariç)
 • Gazetecilikle birleşebilen ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müüdürlüğü’nce belirlenen iş kollarında ücretli veya ücretsiz çalışıyor olmamak (Kurum sahipleri ve yönetim kurulu başkanları başvuruları hariç)
 • Mesleği sürekli icra ediyor olmak
 • Mevcut çalışılan kurumun Basın Kartı Yönetmeliğine uygun olması

4-Basın Kartı başvurusu nasıl yapılır?

 • Başvuru için gerekli şartları taşıyan meslek çalışanları www.byegm.gov.tr üzerinde yer alan Basın Kartı bölümü vasıtasıyla elektronik formu doldurur
 • Beyanname çıktısı alınarak kurum yetkililerine onaylatılır
 • Onaylatılan beyanname şahsen Ankara Basın Yayın İrtibat Birimine, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlüklerine, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine iletilir.
 • Usulüne uygun olarak yapılan başvurularda basın çalışanları bekleme sürecine geçer. (İletişim fakültesi mezunları:12 Ay. Diğer fakülte mezunları: 18 Ay. Ön lisans mezunları: 24 ay. Orta öğretim mezunları: 28 ay.)
 • Sürenin dolmasına 3 ila 1 ay kala www.byegm.gov.tr adresinden Basın Kartı bölümüne girilerek ikinci başvuru yapılır.
 • Beyanname çıktısı alınarak kurum yetkililerine onaylatılır
 • Onaylatılan beyanname şahsen Ankara Basın Yayın İrtibat Birimine

  , il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlüklerine, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine iletilir.

 • İkinci başvuru ardından www.byegm.gov.tr vasıtasıyla ilk başvuru tarihinden itibaren her aya ait en az 2 adet mesleki çalışma gönderilir.

5-Basın kartının sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilen basın kartı, hamiline mesleki avantajlar getirdiği gibi çeşitli kolaylıklardan yararlanma imkanı da sunmaktadır. Bu kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bağlı kuruluşların şehir içinde veya dışında işlettikleri tarifeli taşıtlardan indirimli veya ücretsiz olarak faydalanmak, kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlar ile benzeri yerlere ücretsiz girmek, kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek görülmeyen toplantı yerlerine serbestçe girebilmek, resmi törenlere görev yapmayı kolaylaştıracak bir konumda katılabilmek, kartın ibraz edilmesi şartıyla, posta işletmelerinde bulunan telgraf, faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak yararlanmak ve her türlü matbuatı indirimli ücretle göndermek, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş basın trafik kartını ibraz etmek şartıyla devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan faydalanmak, ilgili mevzuat gereğince silah ruhsatı alma hususundaki kolaylıktan yararlanmak, 5510 sayılı Kanun uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanmak, yaygın ve yerel medyada çalışan basın mensuplarının görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla 2011 yılından bu yana sürdürülen hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlanmak.

basın kartı nasıl alınır


6-Basın kartı başvurusu nasıl yapılır?

Basın kartı başvurusu yapmak için gerekli şartları taşıyan basın mensupları www.byegm.gov.tr adresinden Basın Kartı bölümüne girip beyanname ekranını doldurarak basın kartı başvurusunda bulunabilirler. Beyannamesini dolduran basın mensubu, beyannamenin çıktısını alıp çalıştığı kurumun yetkilisine onaylatmalı ve öğrenim belgesini de ekleyerek Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimine, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlüklerine, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla göndermelidir.


7-Bağlı olunan il müdürlükleri hangileridir?

Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi: Ankara, Bolu, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak
İzmir: İzmir, Manisa
Çanakkale: Çanakkale, Balıkesir
Şanlıurfa: Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin
Konya: Konya, Aksaray, Karaman
Muğla: Muğla, Aydın, Denizli
Gaziantep: Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis
Edirne: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Antalya: Antalya, Burdur, Isparta
Bursa: Bursa, Bilecik, Yalova
Afyonkarahisar: Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Uşak
İstanbul: İstanbul, Düzce, Kocaeli, Sakarya
Adana: Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye
Samsun: Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Ordu, Tokat
Trabzon: Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Rize
Kayseri: Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas, Yozgat
Erzurum: Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli

Diyarbakır: Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Batman, Elazığ, Hakkari, Van, Malatya, Siirt, Şırnak


8-Basın kartı başvurusunda karşılaştığım problemler için nereye başvurabilirim?

Ankara’da ikamet edenler Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi’ne, Genel Müdürlüğün il müdürlüğü bulunan illerde ikamet edenler ilgili il müdürlüğüne, diğer illerde ikamet edenler ise bağlı bulundukları il müdürlüğüne başvurabilir. Bu durum, basın kartları ile ilgili yapılacak tüm başvurular için geçerlidir.

Ayrıca +90 312 583 61 60 numaralı Basın Kartı Destek Hattından karşılaşılan problemler hakkında bilgi alınabilir.


9-Basın kartı ilk başvurusu yapıldıktan sonra süreç nasıl işlemektedir?

Usulüne uygun şekilde başvuru yapan basın mensupları eğitim durumuna göre bir bekleme süresine alınır. Bekleme süresinin tamamlanmasına en çok 3, en az 1 ay kala www.byegm.gov.tr adresinden Basın Kartı bölümüne girilerek basın kartı ikinci başvurusu yapılmalıdır. Doldurulan beyannamenin çıktısı alınıp imzalı ve kurum onaylı hali Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir.

İkinci başvuru yapıldıktan sonra sitemizde Basın Kartı bölümünden Mesleki Çalışma Gönderme ekranı kullanılarak ilk başvuru yapılan tarihten itibaren her aya ait en az 2 adet mesleki çalışma yüklenmelidir.


 10-Basın kartı verilecek gazetecilerde aranılan şartlar nelerdir?

Basın kartı alabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:
-18 yaşını bitirmiş olmak
-En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak
-Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
-Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen suçlardan veya bu suçlara teşvik ve tahrikten hüküm giymemiş olmak
-5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak
-Gazetecilikle birleşebilen işler dışında ücretli veya ücretsiz bir işte çalışmamak

– Mesleğini sürekli icra etmek

– Çalıştığı yayın organının Basın Kartı Yönetmeliğine uygun olması


 11-Gazetecilikle birleşebilen işler nelerdir?

Gazetecilikle birleşebilen işler; Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, İl veya Belediye Meclisi üyeliği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliği, Basın İlan Kurumu Genel Kurul veya Yönetim Kurulu üyeliği ile Denetçi üyeliği, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği, en az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla, valiliklerde, belediye başkanlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait resmi ve özel kuruluş ve şirketlerde, kanunla kurulmuş teşekküllerde, anonim şirketlerde basın müşavirliği veya müdürlüğü veya başkanlığı, eğitim kuruluşlarında gazetecilik mesleği ile ilgili öğretim elemanlığı, basın-yayın organlarında yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği, basın-yayın meslek kuruluşlarınca kurulan kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulu üyeliği olarak sayılmıştır.

basın çıkartma sinemacı


12-Basın kartı talep eden basın-yayın kuruluşlarının sahipleri veya yönetim kurulu başkanları için de gazetecilerle aynı şartlar mı aranmaktadır? Bu kişilerden istenilen belgelerde farklılıklar var mıdır?

Basın kartı talep eden günlük, haftalık ve on beş günlük süreli yayın sahipleri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanları için gazeteci çalışanlarından farklı olarak, 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak ve gazetecilikle birleşebilen işler dışında ücretli veya ücretsiz bir işte çalışmamak şartları aranmaz. Aylık süreli yayın sahiplerinde ise, 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak şartı aranmaz.
Basın-yayın kuruluşu sahipleri veya yönetim kurulu başkanları tarafından yapılacak basın kartı başvurularında; 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme aslı veya onaylı örneği ile sigortalı işe giriş belgesinin ibrazı gerekmemektedir.
Başvuru sahipleri başvuru tarihinden itibaren durumlarına uygun bekleme sürelerine tabi tutulurlar. Bekleme sürelerinin hitamında Basın Kartı Komisyonu’nun uygun mütalaası halinde başvuru sahibine basın kartı düzenlenir.


 13-Mensuplarınca basın kartı başvurusu yapılan basın-yayın kuruluşlarının hangi belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir?

Mensuplarınca basın kartı başvurusu yapılan basın-yayın kuruluşlarından basın-yayın kuruluşunun türüne göre aşağıdaki belgeler istenmektedir:

GAZETE VE DERGİLERDEN:
1-İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,

2-Şirketse; şirketin kuruluş ve amacının belirtildiği Ticaret Sicili Gazetesi ile son yönetim kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin asılları veya onaylı örnekleri, şahıssa; bağlı olunan vergi dairesinden veya mesleki teşekkülden faaliyetine devam ettiğine dair yazı

3-Basın Kanununun 7 inci maddesi gereğince yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen mevkute beyannamesi (Başsavcılık kaşeli, alındı belgeli)

4- Kamuya açık alanlarda satışının yapıldığına dair yeterli sayıda ispat edici belge

5- Gazete ve dergilerin daha önceki sayılarından örnekler gönderilmesi

6- Genel Müdürlük Devlet Enformasyon Sistemine kayıt yapılarak gazete veya derginin her sayısının PDF formatında elektronik olarak sisteme yüklenmesi ve her sayısından birer adedinin başvurunun yapıldığı il müdürlüğüne düzenli gönderilmesi

7- Taahhütname

8- Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi)

RADYO VE TELEVİZYONLARDAN:
1-İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği
2-Şirketin kuruluş ve amacının belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile son yönetim kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin asılları veya onaylı örnekleri
3-RTÜK yayın lisans belgesinin aslı veya onaylı örneği
4- Varsa kablo veya uydu yayını yapıldığına dair belge

5- Frekans bilgileri beyanı (Basılı ortamda dilekçe ile alınacaktır.)

6-Taahhütname

7- Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi)

HABER VE FOTOĞRAF AJANSLARINDAN:
1- İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği
2- Ajansın kuruluş ve amacının belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile son yönetim kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin asılları veya onaylı örnekleri
3- Basın Kartı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen sayıda yapılan abone sözleşmesinin onaylı örnekleri
4- Basın Kanununun 7 nci maddesi gereğince yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen mevkute beyannamesi
5- Ajansların çalışmalarına ilişkin bülten veya kaset çalışması
6- Daha önce basın kartı taşımış gazetecilerin başvuru belgeleri (Basın Kartı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen sayıda)
7- Taahhütname

8- Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi)


 14-Bekleme süresi nedir? Gazeteciler için bekleme süresi ne kadardır?

Bekleme süresi, ilk defa basın kartı başvurusunda bulunan gazetecilerin, basın-yayın kuruluşu sahiplerinin veya yönetim kurulu başkanlarının ilk başvuru tarihinden itibaren, başvurularının Basın Kartı Komisyonu’nun değerlendirmesine sunulacağı tarihe kadar geçen süredir. Bu süreler Basın Kartı Yönetmeliğinin 24 üncü ve 25 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre gazeteciler için bekleme süreleri;
İletişim fakültesi mezunları, bu fakültelerde yüksek lisans ya da daha üst derecede eğitimlerini tamamlayanlar ile gazetecilikle ilgili yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirenler için on iki ay,
Diğer fakülte mezunları için on sekiz ay,
Ön lisans mezunları için yirmi dört ay,
Orta öğrenim mezunları için yirmi sekiz aydır.

basın kartı başvuru


15-Basın kartımı kaybettim. Yenisini alabilir miyim?

Basın kartının kaybedilmesi nedeniyle yeniden basın kartı talep eden basın mensupları, zayii ilanını veya ilgili emniyet birimince tutulan tutanak ile kayıp kart başvurusunun kurumca onaylanmış halini Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim etmeli veya posta yoluyla göndermelidir.

Sürekli kart sahiplerinin beyannamelerinin onayına gerek yoktur.


16-Çalıştığım basın-yayın kuruluşundan ayrıldım. Şu anda işsizim. Basın kartımı kullanmaya devam edebilir miyim?

Basın kartı sahiplerinin geçici işsizlik hallerinde kendilerine serbest basın kartı düzenlenebilmektedir. Serbest basın kartı düzenlenebilmesi için başvuru sahibinin emeklilik hakkını elde edememiş olması, ayrılış tarihinden itibaren üç ay içerisinde basın kartlarını iade etmesi ve bu süre içerisinde işsiz olduğunu herhangi bir basın yayın meslek kuruluşundan alınacak belge ile belgelendirmesi gerekmektedir. Usulüne uygun yapılan başvurularda;

-Beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara dokuz ay,
-Beş ile on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara on iki ay,
-On yıldan fazla basın kartı taşımış olanlara on sekiz ay süre ile serbest basın kartı verilebilir.


 17-Basın kartı hangi hallerde iade edilir?

İşyeri veya görev unvanının değişmesi, askerlik, emeklilik ve benzeri nedenlerle işten ayrılma, kart taşıyamayacak başka bir göreve atanma, yayın organlarının başkasına devri veya yayın hayatına son vermesi, belirli bir süre için verilmişse bu sürenin sona ermesi hallerinde basın kartının bir ay içinde iade edilmesi gerekmektedir.


18-Basın kartı hangi hallerde iptal edilir? İptalin sonuçları nelerdir?

Basın kartının iptal edileceği haller ise şunlardır:
1.Basın kartı sahibinin, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan niteliklere sahip olmadığının anlaşılması veya bu nitelikleri sonradan kaybetmesi,
2.Kart hamilinin sahibi veya bağlı bulunduğu basın-yayın kuruluşunun Yönetmelikte sayılan niteliklere sahip olmadığının anlaşılması veya bu nitelikleri sonradan kaybetmesi,
3.İade edilmesi gereken basın kartının süresinde iade edilmemesi,
4.Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması veya bu nitelikteki bir beyanın onaylanması,
5.İşten ayrılma veya unvan değişikliğinin 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilmemesi,
6.Serbest basın kartı alınmasına rağmen bu kartın taşınıldığı dönemlerde basın dışı iş yapıldığının tespiti,
7.Basın kartının veya basın trafik kartının bir başkasına kullandırılması,
8.Basın kartının zayi olması,
9.Kamu görevlisi olarak kart alanların bu görevlerinin sona ermesi.
Basın kartı iptal edilenler hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile basın meslek kuruluşlarına bilgi verilir.
Basın kartı iptal edilenlere, kartının yukarıda sayılan durumlardan;
– 1 inci, 2 nci ve 6 ncı maddelerinde sayılan hallerden dolayı iptali halinde, kart almaya engel hal ortadan kalksa dahi, iptal tarihinden itibaren bir yıl,
– 4 üncü maddedeki hal nedeniyle iptali halinde iptal tarihinden itibaren beyanname sahibi için üç yıl, onaylayan için bir yıl,
– 3 üncü, 5 inci ve 7 nci maddelerde sayılan durumlardan biri nedeniyle iptali halinde iptal tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe basın kartı verilmez. Bu haller nedeniyle basın kartı verilmemesi halinde sürelerin dolmasından itibaren yeniden başvuru yapılması gerekir. Basın kartının iade edilmemesi halinde yeni başvuru geçerlilik kazanmayacaktır.


19-Sürekli basın kartı almak için gerekli şartları taşıyorum. Nereye ve nasıl başvurmalıyım?

Sürekli basın kartı almak için gerekli şartları taşıyanlar, www.byegm.gov.tr adresinden Sürekli Basın Kartı Başvurusu yapmaları, varsa mesleki çalışmalarını elektronik ortamda “Basın Kartı” bölümünden “Mesleki Çalışma Gönderme” ekranına yüklemeleri gerekmektedir.

Basın Kartı Komisyonunun uygun mütalaası halinde başvuru sahibine sürekli basın kartı düzenlenir.

Komisyon mütalaasının başvurunun reddi şeklinde olması halinde, başvuru sahibinin talebi red kararını takip eden üçüncü komisyon toplantısında görüşülebilir.


 20-Basın trafik kartı almak için gerekli şartlar nelerdir? Nereye başvurmalıyım?

Basın trafik kartı, basın kartı hamillerine Basın Kartı Yönetmeliğinin 49 uncu maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde verilmektedir. Basın trafik kartı alabilmek için www.byegm.gov.tr adresinden Basın Trafik Kartı başvurusu yapılması yeterlidir.


 21-Hizmet damgalı pasaport almak için hangi belgelerle nereye başvurmak gerekir?

Hizmet damgalı pasaport almak isteyen basın kartı sahiplerinin aşağıda yazılı belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüz Basın Yayın Dairesi Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri veya belgeleri posta yoluyla kuruma ulaştırmaları gerekmektedir.

a) Dilekçe (Yurt dışına gitmek istediğine dair)

b) Görevlendirme Yazısı( Görev yapılan kurumun antetli kağıdına gidilecek ülke, gidiş-dönüş tarihleri ve gidiş sebebinin yazıldığı evrak)

c) Basın kartının önlü arkalı fotokopisi

d) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

e) Nüfus cüzdanın fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)

f) Taahhütname

g) Yurt dışı göreve ilişkin her türlü bilgi ve belge

Müracaat ile ilgili işlemler yapıldıktan sonra yurt dışına görevli gidecek basın mensuplarının görev onayları, uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir. Görev onayları alınan basın mensuplarınca doldurulacak pasaport talep formu yetkili amir tarafından onaylanarak ilgili mercilere intikal ettirilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi doğrultusunda; imzaladığı taahhütname ile hizmet damgalı pasaport alan basın kartı sahibinin, görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, en geç bir hafta içerisinde geçerliliği devam eden pasaportunu muhafaza edilmek üzere Genel Müdürlüğümüze teslim emesi gerekmektedir. Bir sonraki seyahatinde tekrar Genel Müdürlüğümüze müracaat ederek pasaportunu alabilecektir. Hizmet damgalı pasaportlarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce çıkarılan uygulama rehberinde ve yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlara riayet edilmesi esastır.


22-Gazete ve dergilere ilişkin şikâyetleri nereye iletebilirim?

Gazetelerde yapılan haber yüzünden zarara uğradıklarını düşünen kişilerin şikâyet yeri bulundukları yerin adli mercileridir. Ülkemizde basın özgürlüğü Anayasa’mızın 28-32 nci maddeleri ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3 üncü maddesi ile güvence altına alınmıştır. Bu özgürlüğün hangi şekilde sınırlandırılacağı da Anayasa’da basın özgürlüğünü düzenleyen 28 inci maddenin 3 üncü fıkrasının devamında ve Basın Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında zikredilmektedir. Anayasa’ya ve Basın Kanunu’na www.byegm.gov.tr web adresimizden ulaşabilirsiniz.

Aynı şekilde gazetelere ve yapılan haberlere ilişkin özgürlüğün sınırları da bu mevzuatta yer almaktadır. Basın Kanununun 11 inci maddesinde “Cezai Sorumluluk”, 13 üncü maddesinde ise “Hukuki Sorumluluk” düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün gazetelere yönelik yaptırıma ilişkin herhangi bir yetkisi yoktur.


 

Basın Kartı Nasıl Çıkartılır, Başvuru Nasıl Yapılır?
WhatsApp chat