Bize Ulaşın

5 (100%) 2 votes

Kırmızı


Kırmızı en dinamik, en kuvvetli, dalga boyu en uzun, titreşimi en kuvvetli renk kırmızıdır. Bu renk; canlılık, mutluluk, girişkenlik, dışa dönüklük, irade, güç, cinsel güç, kızgınlık, hırs ve olumluluk gibi anlamlar taşımaktadır. Kırmızı, sevgi ve nefret gibi iki zıt duyguyu da bünyesinde taşımaktadır. Kırmızının insan üzerindeki etkisi yadsınamaz derecede büyüktür. Bu renk; insan üzerinde canlandırıcı, heyecan verici, kışkırtıcı bir etki bırakmakta ve biyolojik olarak göz retinasının hemen arkasında oluşmaktadır. Bu nedenle kırmızıya bakan izleyici bu rengin üzerine geldiği hissine kapılabilmektedir.  Kırmızı, aşkın ve sevginin rengi olarak bilinmektedir. Bu yüzden aşk-sevgi temalı dizi, film ve programlarda kırmızı hâkim renk durumundadır. Kırmızının olumsuz anlamları da bulunmaktadır. Yapısında egoizm, kendini tatmin, elde etme ve sahiplik öğeleri de barınmaktadır. Kanı

, ölümü, ateşi anımsattığı için korku filmlerinde sıkça kullanılmaktadır.

Kırmızı Kırmızı2

Turuncu


Turuncu; heyecan ve duyguların rengidir. İnsanlardaki toplumsallaşma duygularını harekete geçirmektedir. Bu özelliklerinin yanında; enerji, cesaret, fiziki canlılık, dinamik kuvvet, coşku ve neşe manaları taşımakta; cana yakın, girişken, hevesli, kıpır kıpır ve sosyal olan yaşam anlamına da gelmektedir. Depresif, kızgın veya gergin durumlarda ise bu renk sinir kat sayısını yükseltebilmektedir. Turuncuyu göz kolay fark edebilmektedir. Ayrıca neşe, coşku ve heyecan yaratabilmektedir. Bu nedenle komedi filmlerinde turuncunun yarattığı bu etkiden sıklıkla faydalanılmaktadır. Turuncu tonlarına göre farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Koyu tonlu bir turuncu asabiyeti daha fazla yansıtmaktadır. Sakinlik duygusu ise şeftali tonu olarak nitelendirilen açık turuncu ile ifade edilmektedir. Özellikle koyu turuncuda korku ve gerilim filmlerinde kullanılabilmektedir. Stanley Kubrick’in yönetmenliğini yaptığı The Shining (1980) isimli filmde turuncu renk fazlasıyla kullanılmış ve gerilimli atmosfer bu şekilde oluşturulmuştur. Sürprizlerin rengi ise genelde açık turuncudur. Turuncu rengin aşk dilinde pek fazla ağırlığı yoktur.

Turuncu3Turuncu2

Sarı


Güneşin rengi olan sarı; mental çabayı, zihinsel parlaklığı, bilgeliği, iyimserliği, sevgiyi ve merhameti içermektedir. Sinema ve televizyon sektöründe sıkça kullanılan bu renk kişilerin ruh hallerini olumlu yönde etkilemektedir. (Çağan, 1997: 55) Sarı renkli objeler bir anda insanların dikkatlerini çekmektedir. Bu renk, görkemli olduğundan dolayı insanlarda ilgi yaratmakta ve çeşitli sahnelerde ihanet duygusunu yansıtabilmektedir. Sarı; temel olarak neşe ve keyif verici bir renktir. Aynı zamanda anlayışı ve sezgisel kavrayışı da açığa çıkarmaktadır. Altın tonlarındaki sarı, manevi yani ruhsal kusursuzluğu ifade etmektedir. Sarı, gençliğin, memnuniyetin ve sevincin rengi olmakla birlikte gereğinden fazla kullanıldığında aklı, ruhu ve sinir sistemini uyarmaktadır. Negatif titreşimlerde; korkaklığın, ön yargının ve yıkıcı biçimdeki egemenliğin rengidir. Bu açıdan gerilim filmlerinde sarı bazı sahnelerde kullanılmaktadır.

Sarısarı2

Yeşil


Yeşil; öncelikle doğanın, tabiatın, ilkbaharın rengidir. Yeşil rengin tüm tonlarının insanlar üzerinde pozitif etkileri bulunmaktadır. Sinirleri yatıştırıcı, iyileştirici, huzur veren, sakin ve dinlendirici bir renktir. Negatif boyutuyla yeşil; kıskançlığı ve tembelliği ifade edebilmektedir. Koyu yeşil tonu; iç karartıcı ve kimi zaman da güçten düşürücü nitelikler taşıyabilmektedir. Sarımsı bir yeşil ise; zihinsel düzlemde cömertliği, psikolojik düzlemde ise ruhu sakinleştirmeyi sağlamaktadır. Bahar yeşili ise; yepyeni bir yaşamı, doğuşu, yenilenmeyi, yeniden canlanmayı, neşeyi ve memnuniyeti temsil etmektedir. Yeşil; yaratıcılığı körüklemektedir. Uyumun, güvenin, duyarlılığın ve bereketin rengidir. Bu özelliklerinin yanı sıra; büyümeyi, sıcakkanlılığı ve sakinliği de yansıtmaktadır. Kimi İslam ülkelerinde yeşil cennetin rengidir. Din unsurunun ağır bastığı çoğu filmde bu renk yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Spor programlarında yeşil ve tonlarından arka fonlarda yararlanılmaktadır. Türkiye’de spor denildiği vakit akıllara doğrudan futbol geldiği için programlarda kullanılan yeşil çim sahayı anımsatmaktadır.

Yeşil3 Yeşil

Mavi


Mavi de özellikleri itibariyle yeşile benzer bir renktir. Sigmund Freud; maviyi “sakin bir renk” olarak nitelendirmektedir. Mavi tıpkı yeşil renk gibi; sakinliği, sükûneti ve üretkenliği simgelemektedir. Bazı sağlık programlarında bu rengin kullanılması izleyicilere manevi bir huzur ve rahatlık vermektedir. Mavi, insanları asabi zamanlarında sakinleştirmekte ve aynı zamanda özgürlük anlamı taşımaktadır. Mavinin özgürlük anlamı görsel çalışmaların hemen hemen hepsinde kendisini göstermektedir. Aynı zamanda mavi, sessizliğin ve sakinliğin rengi olduğu için filmlerin, dizilerin ve çeşitli reklâmların içerisinde bu renk, bu rengin tonları, deniz, gökyüzü ve okyanuslar sıkça kullanılmaktadır. Mavi; ciddiyet, sadakat, gerçeklik ve bağlılık anlamları da taşımaktadır. İletişimde de mavi rengin önemi çok büyüktür. Bu renk; bedenin hararetini en düşük noktaya indirgemekte ve algıyı arttırmaktadır.

mavi3 mavi2 mavi

Mor


Mor; renkler içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu renk; bilimsel olarak kolayca açıklanamayan mistik ve fiziksel güçlerin görsel bir yansımasıdır. Ağırbaşlılık, asalet, soyluluk, zenginlik, kudret, saygı, saygınlık, kibir, hüzün ve içe dönüklük gibi anlamlar da taşımaktadır. Mor rengin negatif boyutları da bulunmaktadır. Bu renk; bozuk bir ruh halini, ukalalığı, kendini beğenmişliği ve sabırsızlığı da yansıtabilmektedir. Kararsız bir ruh hali daha çok mor renkle yansıtılmaktadır. Yüksek titreşimdeki mor ise iyi niyeti temsil etmekte, manevi düşleri ve özlemleri yükseltmektedir. Mor; refah ve artan bir üretkenlikle ilişkilendirilmektedir. Mor renk; insanın manevi doğasını uyandırmaktadır. Bu açıdan mistik konuların anlatıldığı gerilim filmlerinde mor renk sıkça kullanılmaktadır. Mor; sürekli karışık mesajlar sunmaktadır. Tarihsel olarak kraliyet ailesini ve ihtişamı yansıtmakta; bununla birlikte hastalık ve çürümüşlükle de ilişkilendirilmektedir. Bütün bu özelliklerine rağmen mor; zihinsel karmaşıklığın yaşandığı durumlarda sakinleştirici bir renk olarak da kullanılmaktadır. Sabah kuşağında yayınlanan televizyon programlarında mor rengin dekor ve arka fon olarak kullanılması kadınların ilgisini bir hayli çekmektedir. Mor rengin koyu tonları depresyonu yansıtmaktadır. Koyu tonlarındaki mor ile nefret duyguları ön plana çıkarılabilmektedir. Bireyler genelde; ürperme, korku, stres ve kendilerini güvende hissetmedikleri zamanlarda mordan bir hayli etkilenmektedirler. Çünkü bu renk insanlardaki nevrotik duyguları açığa çıkarmaktadır. Bu yönüyle renk; bilinçaltında insanları korkutmaktadır. Mor, zaman zaman yönetmenlerin bakış açısına göre korku filmlerinde tercih edilen bir renktir. Çünkü intihar etme arzusunda olan insanların uzun süre baktığı bir renk olarak saptanmıştır.

mor mor2

Kahverengi


Kahverengi; doğurganlığı, dünyayı, yeryüzünü, verimliliği temsil etmektedir. Ağır ve kasvetli bir renktir. Bununla birlikte; pek çok negatif etkisi bulunan yavaş titreşime sahip bir renktir. Kırmızı ve siyah renklerin karışımından elde edildiği için; her ikisinin özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır. Otorite ve kendine güven hissi vermektedir. Bireyler bu rengin; pozitif etkisiyle gerçekçi bir kişilik oluşturabilmektedir. Negatif özellikleriyle değişken ve güvensiz bir yapıyı yansıtabilmektedir. Kahverengi insanlarda düzen ve sebat duygularını harekete geçirmektedir. Yerkürenin, toprağın rengi olmasından dolayı kahverengi insanlar üzerinde hareketlilik yaratmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu rengin insan hareketlerini hızlandırdığı sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda kahverengi; hırs, içe dönüklük, hızlı hareket, rahatlık ve basitlik anlamları da taşımaktadır. Kahverenginin negatif boyutları da bulunmaktadır. Bu renk; karşı cinsi çoğu zaman çekmesine rağmen kimi zaman itebilmekte, kişisel canlılığı azaltabilmekte, yaşam gücünü bir anda pozitife çevirebilmekte ve doğanın ani ölümünü çağrıştırabilmektedir. Genelde dekor tasarımında kahverengi yalın durduğundan dolayı tek başına tercih edilmemektedir. Bu renk; beyaz, kırmızı, turuncu ve sarı renkteki öğelerle bir arada kullanılabilmektedir.

kahverengikahve

Beyaz


Beyaz; saflığın, temizliğin, masumiyetin ve doğruluğun ifadesidir. Doğu toplumlarında ölen kişinin daha temiz bir ruhsal dünyaya gittiğini göstermek için ölüm ve matem beyaz renkle sembolize edilmektedir. Ölen insanların kefen renkleri bundan dolayı beyazdır. Beyaz aynı zamanda tarafsızlığın da rengidir. Bununla birlikte bu rengin yansıtıcı özelliği de bulunmaktadır. Görsel sanatlarda beyaz renk ve beyaz mendil iyi niyetin sembolüdür. İstikrar, emniyet ve muntazam bir iş prensibini yansıtmaktadır. Beyaz güven verici ve uhrevi bir renktir. Açıklığın, istikrarın, sürekliliğin yansımasıdır. Dürüst ve temiz bir imaj yaratmak isteyen insanlar bu rengi daha çok tercih etmektedir. Bozulmamış, değerini kaybetmemiş ve kutsal sayılan kavramlar daha çok beyazla temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra asaleti, zarafeti ve soğukkanlılığı da ifade etmektedir. Beyaz renk; kullanılan mekânı ya da prodüksiyon setini olduğundan daha büyük göstermektedir. Gümüş rengine yaklaşan beyaz ise, inancı ve kutsallığı simgelemektedir.

beyaz beyaz2

Gri


Gri; depresyonu, düşük enerjiyi, korkuyu, bencilliği, suskunluğu ve melankoliyi ifade eden bir renktir. Bu renk; kimi zaman sıkıntılı duyguları ve olumsuzlukları yansıtabilmektedir. Gri bilim kurgu filmlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Uzay ve teknoloji bu renk ile bütünleştirildiği için bilim kurgu filmlerindeki öğelerin hemen hemen tümü gridir.

gri gri2

Pembe


Pembe; uyumun, neşenin, şirinliğin ve sevginin simgesidir. Kadınların daha sık tercih ettiği bir renktir. Sabah kuşağında yayınlanan televizyon programların da bu renk sıkça kullanılmaktadır. İnsanları rahat hissettiren ve dinlendiren bir renktir. Türk kültü- ründe pembe mutluluğun rengidir. Çünkü Türk Sineması’nda mutluluğun simgesi “pembe panjurlu ev”dir. Pembe hayaller olumlu ve mutluluk verici olaylar üzerine kurulmaktadır. Pembe; saldırganlık ve şiddet duygularını minimum seviyeye indirgemektedir. Pembe, fiziksel bir uyarıcı niteliği de taşımakta, aynı zamanda yaratıcılığı da olumlu yönde etkilemektedir. Sağlıklı olmanın ve daima genç kalmanın ifadesi olarak da tanımlanabilmektedir. Pembe tıpkı kırmızı gibi aşkı ve sevgiyi çağrıştırmaktadır.

The-Grand-Budapest-Hotel-StillGHB_7195 20130213.CR2

Filmlerde Renk Kullanımı ve Renklerin İfade Ettikleri
WhatsApp chat